Polimerobeton - nowoczesny kompozytowy materiał budowlany, zwany betonem żywicznym.
 
Jest to odmiana betonu, w którym tradycyjne spoiwo - cement, zastąpione zostało w całości poprzez żywice syntetyczne z układem utwardzającym
wraz wypełniaczem: mieszanka piaskowo - żwirowo i mączka kwarcowa.
 
Spoiwo polimerobetonu decyduje w pierwszym rzędzie o poprawie wytrzymałości względem zwykłego betonu, w szczególności o chemoodporności.
W polimerobetonowe wyeliminowano najsłabszą część standardowego betonu - hydrauliczne spoiwo mineralne.
 

Właściwości fizyko - mechaniczne polimerobetonu:

  • wytrzymałość na ściskanie:                              90÷110 MPa
  • wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu:       18÷22 MPa
  • gęstość:                                                         2,3 g/cm3
  • mrozoodporność:                                            150 cykli
  • ścieralność na tarczy Boehmego:                      0,1 cm
 
Zalety stosowania polimerobetonu:
  • duża wytrzymałość mechaniczna,
  • odporność chemiczna (1÷10 pH),
  • nienasiąkliwość,
  • mrozoodporność,
  • małe opory przepływu.
 
 
  
 
 
 
 
 .