Klasy obciążeń wg normy PN-EN 1433

Klasa A15
Ciągi komunikacyjne dla ruchu pieszego oraz rowerowego, tereny zielone np. parki, skwery, obszary przydomowe
 
Klasa B125
Drogi i obszary dla pieszych, powierzchnie równorzędne, parkingi lub tereny parkowania samochodów osobowych.
 
Klasa C250
Dotyczy tylko zwieńczeń wpustów ściekowych usytuowanych przy krawężnikach; w obszarze mierzonym od ściany krawężnika może sięgać w tor ruchu maksimum 0,5 m, i w drogę dla pieszych maksimum 0,2 m.
 
Klasa D400
Jezdnie dróg (również ciągi pieszo-jezdne), utwardzone pobocza oraz obszary parkingowe, dla wszystkich rodzajów pojazdów drogowych.
 
Klasa E600
Powierzchnie poddane dużym naciskom od kół np. rampy, pasy startowe.
 
Klasa F900
Powierzchnie specjalne: tereny lotnisk, w tym pasy startowe, drogi kołowania i miejsca postojowe samolotów pasażerskich, transportowych
 
 
 

zródło: www.instalacja.pl
 
  
 
 
 
 
 .