Instrukcja montażu korytek odwadniających

1. Przygotować wykop o wystarczającej szerokości, musi być zapewniona możliwość wykonania min. 8 cm (klasa A 15) otuliny betonowej.
Dla większych obciążeń należy także uwzględnić dopuszczalne obciążenie podłoża lub określić dopuszczalne obciążenie dna wykopu. Dotrzymać przewidziane we wskazówkach montażowych dla danych klas obciążenia, minimalne parametry jakościowe betonu.

2. Na każdym elemencie korytka po obu stronach korpusu oznaczony jest kierunek przepływu. Strzałki wskazują kierunek odprowadzenia wody.

3. Zamontować skrzynkę odpływową zgodnie ze wskazówkami montażu korytek (grubość otuliny betonowej). Rozciągnąć sznur poziomujący i wypełnić wykop betonem i układać elementy korytka rozpoczynając od końca ciągu (np. skrzynki odpływowej). Podczas układania elementów korytek zwracać uwagę na kierunek strzałek. Na początku i końcu ciągu korytek zamontować ścianki zamykające. Podłączyć punkty odprowadzenia wody do kanalizacji.

4. Rozeprzeć ścianki korytek przeciwko działającemu ściskaniu bocznemu lub zamontować ruszty do korytek, zabezpieczając je przed zabrudzeniem betonem.

5. Równomiernie obetonować boczne ścianki korytek. Przy montażu w płytach betonowych przewidzieć szczeliny dylatacyjne i nie przerywać wcześniejszych szczelin dylatacyjnych ciągiem korytek.

6. Ostateczny poziom nawierzchni musi zostać wykonany 3-5 mm powyżej górnej krawędzi korytek.

7. Oczyścić ruszty, powierzchnie wewnętrzne korytka i odpływy z zanieczyszczeń, zabezpieczyć ruszty za pomocą mocowań. Zgodnie z normą DIN EN 1433 / PN-EN 1433 przewiduje się dla bezpieczeństwa ruchu trwałe mocowanie rusztów od klasy obciążenia C 250.

8. Przylegająca do korytka warstwa obudowy, musi być wykonana w taki sposób, aby żadne siły poziome nie były przekazywane na ścianki koryta odwadniającego.
 
Wielkości ławy betonowej zależnie od klasy obciążenia

Klasa obciążenia
A15
B125
C250
D400
Wymiar ławy betonowej X (mm)
80
100
150
200
Wymiar ławy betonowej Z (mm)
80
100
150
200
Klasa betonu dla ławy betonowej
B 12/15
B 20/25
B 20/25
B 20/25
 
 
  
 
 
 
 
 .